Čáslav - ČR

Trojmanuálový 51 registrový organ s elektrickými traktúrami, ktorý mal pôvodne dva manuály, postavil Pražský organár E.Š. Petr v roku 1885. Nástroj mal mechanické traktúry a kuželkové vzdušnice. V roku 1912 nástroj spneumatizovala a rozšírila na tri manuály firma Bratia Paštikové. Nástroj podstúpil generálnu opravu a rozšírenie, návrat do romantickej dispozície a reštaurovanie pôvodných kuželkových vzdušníc. Práce sme realizovali spolu s kolegom Petrom Fischerom s Prahy v roku 2009-2013.