Český BroD ČR

Nástroj postavil v roku 1854 organár Jozef Suchý, má mechanické traktúry a zásuvkové vzdušnice. V roku 2010 bol nástroj zrešturovaný.