Veľké LOvce

Jednomanuálový 8 registrový pneumatický organ postavil v 50. rokoch 20. storočia Otakar Vážanský z Nitry. Organová skriňa a časť píšťalového fondu pochádza zo staršieho Angsterovho organa z roku 1910. Nástroj podstúpil generálnu opravu spojenú s reštaurovaním, ktorá prebehla v roku 2017.