Naše PRÁCE

Čáslav (CZ) - farský kostol sv. Petra a Pavla

Organ postavil pražský organár Emanuel Štepán Petr v roku 1885, ktorý v roku 1911 rozšírili na trojmanuálový pneumatický nástroj bratia Paštikoví z Prahy. V rokoch 2009 - 2014 prebehla generálna oprava nástroja s návrhom k pôvodnej romantickej dispozícii, ktorá sa rozšírila o niekoľko nových registrov. Traktúra nástroja je elektrická, výpustkové vzdušnice III. manuálu boli nahradené novými elektromagnetickými vzdušnicami.

https://www.youtube.com/watch?v=BYCqi8s1BGI

______________________________________________________________________________

Říčany u Prahy (CZ) - farský kostol sv. Petra a Pavla

Organ má II manuály, 19 registrov, traktúry sú mechanické, vzdušnice kuželkové. Pri stavbe nástroja boli čiastočne použité diely zo zrušených a vyradených organov. Stavba organa bola realizovaná v rokoch 2009 - 2011, Opus 12

_____________________________________________________________________________

Plzeň (CZ) - kostol sv. Jána Nepomuckého

Organ postavil v roku 1915 Augustín Paštika (pneumatická výpustka). Nástroj má III manuály, 50 znejúcich registrov. V rokoch 1999 - 2005 prebehla generálna oprava a návrat k pôvodnej dispozície. Nástroj stojí na kuželkových vzdušniciach, ktoré boli vyrobené nové a má elektrické traktúry.

_______________________________________________________________________________

Světlá nad Sázavou (CZ) - kostol sv. Václava

Stavba nového nástroja do starej barokovej skrine s použitím časti pôvodných píšťal. Nástroj má II manuály, 25 registrov. Je postavený na elektromagnetických skriňových vzdušniciach. Pôvodný nástroj postavili bratia Paštikové a mal pneumatické traktúry, výpustkové vzdušnice. Stará baroková skriňa je od neznámeho autora.

_______________________________________________________________________________

Chrudim (CZ)

Stavba nového nástroja (1996-2001) Opus 3, III. manuály, 45 registrov, 2 hracie stoly. III. manuál je riešený ako diaľkový pozitív v presbytáriu. Kuželkové vzdušnice, traktúra elektronická. Pôvodný nástroj postavil v roku 1947 Josef Melzer z Kutnej hory. Nástroj mal I manuál, 21 registrov.

________________________________________________________________________________

Bánov (SK) - kostol sv. Michala achanjela

demontáž, čistenie a oprava pri príležitosti výmaľby kostola Dvojmanuálový organ postavil v roku 1949 František Tattinger z Nových Zámkov. Organ má pneumatické traktúry a 15 znejúcich registrov. Nástroj bol kompletne rozobraný, píšťalový fond vyčistený a poškodené ladičky a deformované píšťaly boli opravené. Drevené časti nástroja boli naimpregnované proti drevokaznému hmyzu.

 

_______________________________________________________________________________

Praha (CZ) - kostol sv. Jindřicha a Kunhuty

generálna oprava

_________________________________________________________________________________

Český Brod (CZ) - Zbor českobratskej Cirkvi evanjelickej

Organ má I manuál a pedál, 12 registrov, zásuvkové vzdušnice, mechanické traktúry. Generálna oprava nástroja prebehla v rokoch 2010 - 2011. Starý píšťalový fond v nástroji bol nepoužiteľný (drevené píšťaly zničené od červotoču a kovové zničené neodbornými zásahmi), a preto má nástroj píšťalový fond nový.

_________________________________________________________________________________